Vasaros stovykla gimnazijos mokiniams

202112034_228480788861321_7213250963316842726_n202617102_349859993165726_6660108837483653336_nPrasidėjus vasarai, birželio 16-29 dienomis Dieveniškių Adomo Mickevičiaus gimnazijoje buvo įgyvendintas vaikų vasaros poilsio projektas „Aktyvus. Sveikas. Smalsus.“  Vykdant  išvykas ir įvairias veiklas, buvo siekiama, kad vaikai pajustų bendravimo vertę, patirtų kuo daugiau gerų emocijų. Projekto realizavimo metu buvo organizuotos ekskursijos, išvykos, edukacinės veiklos gimnazijoje ir už gimnazijos ribų. 206480497_776181676362388_2502589440413012414_nPradinių klasių mokiniai turėjo galimybę susipažinti su Bėčionių piliakalnio istorija. Apsilankydami Dieveniškių seniūnijoje, mokiniai turėjo galimybę taip pat geriau pažinti kasdienės profesijas. Mokiniai aplankė jojimo sporto klubą „Pasaga“ Jašiūnuose,  kur turėjo galimybę susipažinti su žirgais ir pajodinėti.

209113234_951011452363157_6466791629476572445_nBirželio 22d. mokiniams buvo suorganizuota išvyka į Palangą. Išvykos tikslu buvo parodyti mokiniams Baltijos jūrą, sukurti mokiniams nuoširdžią atmosferą, kad jų patirtų pažinimo džiaugsmą. Taip pat buvo suorganizuota išvyka į Anykščius. Ten mokiniai galėjo pasigrožėti Anykščių Šileliu, vaikštinėdami „Medžių lajų taku“ ir „Bezdžionių tiltu.“ Mokiniai turėjo galimybę nusileisti linksmaisiais kalneliais ir pajusti naujas bei netikėtas emocijas „Kalitos vasaros rogučių trasoje.“200489792_957706891645757_4133715181380286896_n Taip pat mokiniai aplankė Molėtų etnokosmologijos muziejų, kur galėjo pasigrožėti požemine muziejaus galerija.

Stovyklos metų mokiniai bendradarbiavo, bendravo gyvai, džiaugėsi buvimu su draugais, dirbo grupėse, žaidė, vystė kūrybiškumą.

Nuoširdžiai dėkojame Šalčininkų rajono savivaldybei už stovyklos veiklos finansavimą.

 Svetlana Peresypkina, projekto vadovė

200619910_3005021746434843_5758225685532210934_n205971691_4081826345271902_1243027530707998935_n

209227405_526840288359345_855708129536591034_n


Švietimo įstaigų vadovų konkursas

2021-03-19

Vadovaujantis Konkurso valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų pareigoms eiti tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1193 „Dėl Konkurso valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų pareigoms eiti tvarkos aprašo patvirtinimo”, skelbiami konkursai:

1.Šalčininkų r. Jašiūnų lopšelio-darželio „Žilvitis“ direktoriaus pareigoms eiti.

2.Šalčininkų r. Eišiškių lopšelio-darželio „Žiburėlis“ direktoriaus pareigoms eiti.

3.Šalčininkų r. Turgelių P. K. Bžostovskio gimnazijos direktoriaus pareigoms eiti.

4.Šalčininkų r. Baltosios Vokės E. Ožeškovos gimnazijos direktoriaus pareigoms eiti.

5.Šalčininkų r. Butrimonių Anos Krepštul gimnazijos direktoriaus pareigoms eiti.

6.Šalčininkų r. Dieveniškių Adomo Mickevičiaus gimnazijos direktoriaus pareigoms eiti.

7.Šalčininkų r. Dieveniškių „Ryto“ gimnazijos direktoriaus pareigoms eiti.

8.Šalčininkų r. Eišiškių gimnazijos direktoriaus pareigoms eiti.

9.Šalčininkų r. Eišiškių Stanislavo Rapolionio gimnazijos direktoriaus pareigoms eiti.

10.Šalčininkų r. Kalesninkų Liudviko Narbuto gimnazijos direktoriaus pareigoms eiti.

11.Šalčininkų r. Eišiškių muzikos mokyklos direktoriaus pareigoms eiti.

12.Šalčininkų Stanislavo Moniuškos menų mokyklos direktoriaus pareigoms eiti.

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams, konkursui pateikiamų dokumentų sąrašas ir terminai, atrankų datos ir kita informacija


Projektas ,,Mūsų ateitis – mūsų rankose“

Mūsų gimnazijos bendruomenė  2020 m.  vykdė  sveikatos projektą  ,,Darnus gyvenimas šeimoje ir visuomenėje“, kuris buvo finansuojamas Šalčininkų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšomis.

Projekto tikslas buvo ugdyti mokinių sąmoningumą bei motyvaciją saugoti ir stiprinti sveikatą, prasmingai leisti laisvalaikį, ugdyti gebėjimus atsispirti ir nepradėti eksperimentuoti ar vartoti alkoholio, tabako, narkotinių ir psichotropinių medžiagų.

Projekto vykdymo metu gimnazijos socialinė pedagogė bei  Šalčininkų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro atstovai klasėse organizavo  diskusijas, akcijas, užsiėmimus, skirtus įgyti žinių, gebėjimų,  naudingų  savo ir kitų sveikatai.

Lektorius, psichologas Virgilijus Auga vedė mokiniams mokymus ,,Priklausomybės“.

Š. m. rugsėjo mėnesį buvo organizuotos išvykos mokiniams, skatinant aktyviai ir prasmingai poilsiauti, motyvuotai rinktis laisvalaikio praleidimo būdus.

Projekto vykdymo metu įgytos žinios ir gebėjimai padės mokiniams ir jų tėvams priimti atsakingus ir sąmoningus sprendimus dėl savo ir kitų visuomenės narių sveikatos išsaugojimo, stiprins gebėjimą atsisakyti alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų.

 Socialinė pedagogė Anželika Banel


A. Sniadeckio gimimo diena

Šiandieną minime Andriaus Sniadeckio gimimo dieną. Šia proga, kaip ir kasmet, vyksta renginys Lectiones Andreae Sniadecki, tačiau pasirinkome neįprastą formą: videosiužetą. Negalėdami mūsų renginio lankytojų matyti gyvai, bandysime atrasti šios formos privalumų.

Videosiužetą rasite čia (maloniai prašome prenumeruoti kanalo naujienas) : https://www.youtube.com/channel/UCwxjWmXjok8B7fwrDx9F5zw

Plačiau apie Andriaus Sniadeckio skaitymus: http://www.mab.lt/lt/naujienos/2757

Birutė Railienė

Lectiones Andreae Sniadecki sumanytoja ir rengėja

Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka


Projektas ,,MUS VIENIJA LIETUVA“

prNuo spalio mėnesio bendradarbiaudami su Šalčininkų pr-2 ,,Santarvės“ gimnazija, kuri gavo finansavimą iš Tautinių mažumų departamento, vykdėme projektą ,,Mus vienija Lietuva“.

Pirmoji mūsų veikla – tautinių šokių (dainų) pristatymas. Kita veikla –  tautinis žaidimas ,,Šaltinėlis“ ir paskutinis užsiėmimas kūrybinės dirbtuvės ,,Medinių šaukštų dekoravimas“.pr-3 Visos veiklos skatina mokinių tvarų ir kūrybingą tradicijų puoselėjimą.

Dėkojame ,,Santarvės“ gimnazijai už pasiūlymą dalyvauti projekte.


TOLERANCIJA

ttTolerancija – tai pakantumas, mandagumas,  pagarba kitiems, supratimas, kad kitas žmogus gali skirtis nuo mūsų, ir pripažinimas, kad jis turi teisę būti kitoks nei mes. 2020 metų Tolerancijos simbolis – dėlionė. Sudėta dėlionę iš skirtingų gabalėlių, taip, kaip visuomenę sudaro skirtingi žmonės pagal amžių, lytį, socialinę padėtį, pažiūras, pomėgius ir t.t., o sujungę̨ visa tai tampame VISUOMENE.

Su įvairaus amžiaus mokiniais buvo kalbama kas yra tolerancija, ar mes gyvename tolerantiškoje visuomenėje, ar mato artimoje aplinkoje netolerancijos atvejus, žiūrėjome  filmukus analizuodami netolerantiška elgesį. Mokinai iš įvairių medžiagų gamino dėliones tolerancijos tema.

Socialinė pedagogė Anželika Banel