UTA Ugdymo turinio atnaujinimas

Dieveniškių Adomo Mickevičiaus gimnazijos  ugdymo turinio atnaujinimo komanda (UTA) :

Pirmininkas       –  Gražina Gedroit, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Koordinatorius – Nijolia Bilinskaja, gimnazijos direktorė.

Nariai:

Valentina Cvilik, biologijos mokytoja metodininkė, chemijos vyr. mokytoja, Kalbų, tiksliųjų, socialinių ir gamtos mokslų metodinės grupės pirmininkė;

Diana Krečienė, fizinio ugdymo vyr. mokytoja, Fizinio ugdymo, technologijų, muzikos, dailės, tikybos ir žmogaus saugos metodinės grupės pirmininkė;

Olga Kropa, pradinio ugdymo vyr. mokytoja, Pradinio ugdymo metodinės grupės pirmininkė;

Regina Šilobritienė, lenkų kalbos vyr. mokytoja;

Lena Nevedomskaja, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Lena Bicic, ikimokyklino ugdymo vyr. mokytoja.

UTA  veiklos planas 2022-2023  m. m.

Priešmokyklinio ugdymo programų atnaujinimas – Mokykla 2030

NŠA     Kas naujo Lenkų kalbos ir literatūros bendrojoje programoje

Bendrųjų programų projektai

Švietimo portalas | Bendrasis ugdymas (emokykla.lt)  https://www.emokykla.lt/bendrasis/bendrosios-programos/atnaujintos-bendrosios-programos

Bendrosios programos –  Švietimo portalas | Pradinis (emokykla.lt)    Švietimo portalas | Bendrasis ugdymas (emokykla.lt)  https://www.emokykla.lt

https://www.emokykla.lt/bendrasis/bendrosios-programos/atnaujintos-bendrosios-programos

 

 

 

 

Komentarai negalimi