Ugdymas

 2020-2021 m. m.

Įsakymas dėl  ugdymo proceso pabaigos ir vasaros atostogų pradinių klasių mokiniams 

2019-2020 m. m.

UGDYMO PLANAI

Ikimokyklinio ugdymo grupės „Darželinukų mokyklėlė“ programa

Pradinio ugdymo programos ugdymo planas 2019-2021 m. m.

Pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų ugdymo planas 2019-2020 ir 2020-2021 m. m.

PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMAS

Priedas Nr.6.   Pradinio ugdymo mokinių mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarka

Priedas Nr.4.   Mokymosi pagalbos ir mokinių pasiekimų gerinimo priemonių planas

 

Komentarai negalimi