Vaiko gerovės komisija

Vaiko gerovės komisijos nariai:

Gražina Gedroit, direktoriaus pavaduotoja ugdymui – pirmininkė
Jania Chorunžaja – 1-2 klasių vadovė
Olga Kropa – 3 klasės vadovė
Svetlana Peresypkina – 6 klasės vadovė
Nijolia Narbutienė -7 klasės vadovė
Danuta Sobol – 8 ir I g klasių vadovė
Danuta Staniul – II g klasės vadovė
Ana Bandalevič -III g klasės vadovė

Švietimo pagalbos mokiniui tvarkos aprašas

Mokinių elgesio taisyklės, skatinimo ir drausminimo tvarka – išrašas iš Darbo tvarkos taisyklių

Mokiniu lankomumo apskaitos ir nelankymo prevencijos tvarka

Komentarai negalimi