Vaiko gerovės komisija

Vaiko gerovės komisijos nariai:

Gražina Gedroit, direktoriaus pavaduotoja ugdymui – pirmininkė
Olga Kropa – 1-2 klasių vadovė
Svetlana Peresypkina – 5 klasės vadovė
Nijolia Narbutienė -6 klasės vadovė
Danuta Sobol – 7-8 klasių vadovė
Danuta Staniul – I g klasės vadovė
Ana Bandalevič -II g klasės vadovė
Irina Kulis -IV g klasės vadovė
Anželika Banel –  socialinė pedagogė.

Švietimo pagalbos mokiniui tvarkos aprašas

Mokinių elgesio taisyklės, skatinimo ir drausminimo tvarka – išrašas iš Darbo tvarkos taisyklių

Mokiniu lankomumo apskaitos ir nelankymo prevencijos tvarka

Komentarai negalimi