Pradinis ugdymas

Įsakymas dėl  ugdymo proceso pabaigos ir vasaros atostogų pradinių klasių mokiniams    2021-04-19

Įsakymas dėl 2020-2021 m. m. pradinio ugdymo atostogų pakeitimo    2020-12-10

Įsakymas dėl  2019-2020 m. m. ir 2020-2021 m. m. pradinio ugdymo programos plano pakeitimų ir 2019-2020 m. m. ir 2020-2021 m. m. pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų plano pakeitimų tvirtinimo

2019-2020 m. m. ir 2020-2021 m. m.  pradinio ugdymo programos ugdymo plano pakeitimai

Pradinio ugdymo programos ugdymo planas 2019-2021 m. m.

Priedas 6.   Pradinio ugdymo mokinių mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarka

Komentarai negalimi