Tvarkos

Ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas

Dienyno sudarymo elektroninio dienyno duomenų pagrindu tvarkos aprašas

Mokinių lankomumo apskaitos ir nelankymo prevencijos tvarka

Aprūpinimo bendrojo ugdymo dalykų vadovėliais ir mokymo priemonėmis, jų komplektavimo, išdavimo ir atsiskaitymo tvarka

Darbo tvarkos taisyklės

Mokytoju dirbančių pagal darbo sutartis darbo nuotoliniu būdu taisyklės

Darbuotojų dirbančių pagal darbo sutartis darbo apmokėjimo sistema

Įsakymas dėl Dieveniškių Adomo Mickevičiaus gimnazijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis darbo apmokėjimo sistemos pakeitimo

3 priedas Darbo apmokėjimo sistemos žiniaraštis

Apmokėjimo sistemos pakeitimas  2020-08-31

Įsakymas dėl Dieveniškių Adomo Mickevičiaus gimnazijos darbuotojų dirbančių pagal darbo sutartis darbo apmokėjimo sistemos pakeitimo 2020-10-07

Įsakymas dėl Dieveniškių Adomo Mickevičiaus gimnazijos darbuotojų dirbančių pagal darbo sutartis darbo apmokėjimo sistemos pakeitimo 2021-09-01

Įsakymas dėl Dieveniškių Adomo Mickevičiaus gimnazijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis darbo apmokėjimo sistemos pakeitimo nuo 2022-01-01

 Apmokejimo sistemos pakeitimas nuo 2022-06-28

Komentarai negalimi