Planavimo dokumentai

Mokinių pavėžėjimo į mokyklą ir iš jos maršrutai, tvarkaraščiai ir sustojimo vietos 2019-2020 m. m.

Sporto salės taisyklės

Paramos priėmimo, skirstymo, apskaitos ir panaudojimo tvarka

Gimnazijos mokinių lankomumo apskaitos ir nelankymo prevencijos tvarkos aprašas

Gimnazijos mokinių mokymo namuose tvarkos aprašas

Patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas

Mokytojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo nuotoliniu būdu taisyklės

Darbo tvarkos taisyklės

 

Komentarai negalimi