Pagrindinis ir vidurinis ugdymas

Įsakymas dėl mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo proceso pabaigos  2021-04-20

Įsakymas dėl 2020-2021 m. m. pagrindinio ir vidurinio ugdymo atostogų pakeitimo    2020-12-10

Įsakymas dėl pagrindinio ir vidurinio ugdymo vykdymo karantino laikotarpiu  2020-11-09

Įsakymas dėl Dieveniškių Adomo Mickevičiaus gimnazijos direktoriaus 2020-09-28 įsakymo Nr.VI-146 ,,Dėl ugdymo proceso įgyvendinimo tvarkos 2020-2021 m. m. patvirtinimo“ pakeitimo

Įsakymas dėl 2019-2020 m. m. ir 2020-2021 m. m. pradinio ugdymo programos plano pakeitimų ir 2019-2020 m. m. ir 2020-2021 m. m. pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų plano pakeitimų tvirtinimo

Pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų ugdymo plano pakeitimai

Įsakymas dėl pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų ugdymo plano 2019-2020 ir 2020-2021 m. m.pakeitimo

Pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų ugdymo planas 2019-2020 ir 2020-2021 m. m.

Priedas Nr.3    Pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas

Komentarai negalimi