Mokinių taryba

2021 – 2022 m. m.

Mokinių taryba – tai aktyviausių mokyklos mokinių grupė, kuriai vadovauja koordinatorė ir savivaldos pirmininkė. Taryba, padedama renginių organizatorės, organizuoja renginius, įvairių dienų paminėjimus. Taip pat bendradarbiauja su klasių seniūnais, sprendžia mokinių problemas.

Ją sudaro:

Koordinatorė

Tarybos pirmininkas:

Tarybos  pirmininko pavaduotojas:

Nariai:

Patricija Ruchlevič   7 kl.

Emilija Butrimaitė    7 kl.

Evald Dvinel  Ig kl.

Darijuš Lukšys II g  kl.

Dominika Borovska III g kl.

Mokinių tarybos tikslai:

◊ Vienyti gimnazijos mokinius bendrai veiklai, spendžiant gimnazijos veiklos klausimus;

◊ Skatinti mokinių savarankiškumą, iniciatyvumą, kūrybiškumą.

Mokinių tarybos uždaviniai:

• Skatinti aktyvios, tolerantiškos, draugiškos, kūrybiškos, kultūringos gimnazijos tradicijas puoselėjančios asmenybės ugdymąsi;

• Padėti organizuoti gimnazijos renginius;

• Atstovauti mokinių interesams, bendradarbiaujant su gimnazijos vadovais;

• Bendradarbiausit su klasių seniūnais ir kitomis švietimo įstaigomis mokinių savivaldomis bei jaunimo organizacijomis;

• Vienyti gimnazijos mokinius bendrai veiklai;

• Saugoti ir puoselėti savo gimtąją kalbą. I g-III g klasių mokiniai padeda jauniesiems mokyklos draugams saugoti savo gimtąją kalbą ir saugoti jos taisyklingumą;

• 5-III g klasių mokinių veikla bus skirta lenkų kalbos ir kultūros puoselėjimui ir populiarinimui gimnazijoje ir už jos ribų.

Komentarai negalimi