Gimnazijos Taryba

Gimnazijos Tarybą sudaro:

Pirmininkė – Irina Kulis, istorijos mokytoja

Tarybos nariai:

Regina Šilobritienė – lenkų kalbos  mokytoja

Danuta Sobol – tikybos mokytoja

Gražina Žurienė, tėvų atstovė

Valentina Butrimienė, tėvų atstovė

Teresa Širvinskaja, tėvų atstovė

Dominika Borovska, III g kl., mokinių atstovė

Marija Vasilevskytė, III  g kl., mokinių atstovė

Kazimiež Okuška, III g kl., mokinių atstovas.

Gimnazijos Tarybos tikslas -

gimnazijos, kaip besimokančios organizacijos bendruomenės telkimas ugdymo proceso kokybės gerinimui, saugios, atviros bendruomenės formavimui ir svarbiausių uždavinių įgyvendinimui.

Gimnazijos Tarybos uždaviniai:

teikti pasiūlymus gimnazijos bendruomenei dėl veiklos sričių tobulinimo

ugdant pozityvias vertybes, skatinti gimnazijos ir bendruomenės bendradarbiavimą

kurti mokymosi aplinką, skatinančią aktyvų mokymąsi ir bendradarbiavimą, saugios ir aktyvios gimnazijos bendruomenės formavimą

teikti siūlymus dėl gimnazijos veiklos tobulinimo, saugių mokinių ugdymo ir darbo sąlygų sudarymo

užtikrinti mokinių ir gimnazijos darbuotojų saugumą COVID-19 sąlygomis.

 

 

 

 

 

Komentarai negalimi