Administracinė informacija

Nuostatai

Planavimo dokumentai

Strateginis planas

Gimnazijos veiklos programa

Gimnazijos mėnesio veiklos planas

Finansinės ataskaitos

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai

Finansinių ataskaitų rinkiniai

Metinės direktoriaus veiklos ataskaitos

Direktoriaus veiklos užduotys

Viešieji pirkimai

Tvarkos

 

 

Komentarai negalimi