TOLERANCIJA


ttTolerancija – tai pakantumas, mandagumas,  pagarba kitiems, supratimas, kad kitas žmogus gali skirtis nuo mūsų, ir pripažinimas, kad jis turi teisę būti kitoks nei mes. 2020 metų Tolerancijos simbolis – dėlionė. Sudėta dėlionę iš skirtingų gabalėlių, taip, kaip visuomenę sudaro skirtingi žmonės pagal amžių, lytį, socialinę padėtį, pažiūras, pomėgius ir t.t., o sujungę̨ visa tai tampame VISUOMENE.

Su įvairaus amžiaus mokiniais buvo kalbama kas yra tolerancija, ar mes gyvename tolerantiškoje visuomenėje, ar mato artimoje aplinkoje netolerancijos atvejus, žiūrėjome  filmukus analizuodami netolerantiška elgesį. Mokinai iš įvairių medžiagų gamino dėliones tolerancijos tema.

Socialinė pedagogė Anželika Banel