Projektas ,,Mūsų ateitis – mūsų rankose“


Mūsų gimnazijos bendruomenė  2020 m.  vykdė  sveikatos projektą  ,,Darnus gyvenimas šeimoje ir visuomenėje“, kuris buvo finansuojamas Šalčininkų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšomis.

Projekto tikslas buvo ugdyti mokinių sąmoningumą bei motyvaciją saugoti ir stiprinti sveikatą, prasmingai leisti laisvalaikį, ugdyti gebėjimus atsispirti ir nepradėti eksperimentuoti ar vartoti alkoholio, tabako, narkotinių ir psichotropinių medžiagų.

Projekto vykdymo metu gimnazijos socialinė pedagogė bei  Šalčininkų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro atstovai klasėse organizavo  diskusijas, akcijas, užsiėmimus, skirtus įgyti žinių, gebėjimų,  naudingų  savo ir kitų sveikatai.

Lektorius, psichologas Virgilijus Auga vedė mokiniams mokymus ,,Priklausomybės“.

Š. m. rugsėjo mėnesį buvo organizuotos išvykos mokiniams, skatinant aktyviai ir prasmingai poilsiauti, motyvuotai rinktis laisvalaikio praleidimo būdus.

Projekto vykdymo metu įgytos žinios ir gebėjimai padės mokiniams ir jų tėvams priimti atsakingus ir sąmoningus sprendimus dėl savo ir kitų visuomenės narių sveikatos išsaugojimo, stiprins gebėjimą atsisakyti alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų.

 Socialinė pedagogė Anželika Banel