Istorija


DIEVENIŠKIŲ ADOMO MICKEVIČIAUS GIMNAZIJOS

 ISTORIJA

 

    Pirmas paminėjimas apie ugdymą Dieveniškėse rastas XVIII a. dokumentuose.

     1866 m. Dieveniškėse buvo atidaryta pirma mokykla. Tai buvo elementari dviejų metų mokykla, kurią išlaikydavo valstybė. Mokėsi kartu berniukai ir mergaitės. Mokykloje buvo dėstomi dalykai: skaitymas, rašymas ir aritmetika. Mokymas vyko rusų kalba. 1874 m. buvo pradėta supažindinti mokinius su gamtos pagrindais, geografija ir istorija. Visų dalykų  mokė vienas mokytojas. 1877-78 m. mokėsi 41 berniukas,  1880-81 m. – mokėsi  44 berniukai, 1885-86 mokėsi 61 berniukas ir  3 mergaitės. Tais laikais kategoriškai buvo uždrausta mokyti lenkų ir lietuvių kalbomis. Bet atsirasdavo žmonės, kurie slaptai rinko vaikus ir mokino juos gimtųjų kalbų. Šimtas kaimų turėjo tik vieną pradinę mokyklą, kuri  I-ojo pasaulinio karo metais sudegė.

        1918-1920 m. mokykla veikė Vikentijaus Banelio namuose Subotninkų gatvėje, 1923 m.- Juchnevičiaus namuose, po to Kuklio namuose Geranionių gatvėje.

       1926-1928 m. pastatyta nauja mokykla, kuri vadinosi Adomo Mickevičiaus viešoji visuotinė III laipsnio mokykla. Ji buvo septynmetė. Mokyklos direktoriumi buvo Vlodimiež Soroko. Dirbo tada 5 mokytojai. Iki 1939 m. mokymas vyko lenkų kalba. 1939 m. buvo mokoma lietuvių kalba. Pamokos vyko nereguliariai.

      1940-1941 m. mokykloje labai trumpą laikotarpį mokymas vyko baltarusių kalba. Mokytojai buvo iš Baltarusijos. Mokyklos pavadinimas buvo Nepilnoji vidurinė mokykla Nr.1.

     1941-44 m., vokiečių okupacijos metu, mokykloje mokinių sumažėjo, pamokos vyko nereguliariai, mokytojai ir mokymo kalba dažnai keitėsi.

     1944-45 m. mokymas pradinėje mokykloje vyko lietuvių kalba. Mokėsi 113 mokinių.

     Nuo 1946 m. mokymas vyko rusų kalba, dirbo 5 mokytojai. Mokykla buvo septynmetė, mokėsi daug mokinių. 1948-49 m. m. kaip dalykas buvo įvesta lietuvių kalba. 1951-52 m. tėvų prašymu 4-oje klasėje įvesta kaip dalykas lenkų kalba.

    1952 m. buvo atidaryta 1 klasė lenkų kalba.

    1953-54 m. m. mokykla tapo vidurinė – Dieveniškių vidurinė mokykla. 40 metų ugdymas joje buvo vykdomas lietuvių, lenkų ir rusų kalbomis. Daugiausia mokinių mokykloje mokėsi 1977-78 m. m. – 691 mokinys.

   Nuo 2000 m. mokymo kalba mokykloje – lenkų.      

   2008 m. mokyklai buvo sugrąžintas Adomo Mickevičiaus vardas.

   2015 m. mokyklai suteiktas gimnazijos statusas.

          Mokyklą lanko vaikai iš Dieveniškių ir 28 aplinkinių kaimų.

Komentarai negalimi